Komunikácia je základom úspechu

Komunikácia je základom úspechu

  • Lesom sa šíria správy, že medveď má zoznam zvierat, ktoré sa chystá zjesť. Jeleň bol prvý, ktorý sa odvážil ísť za medveďom.

Jeleň: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“
Medveď: „Je to pravda.“
Jeleň: „Aj ja som na tom zozname?“
Medveď: „Áno.“
Nasledujúci deň medveď zje jeleňa.

  • Ako ďalší sa za medveďom odváži vlk: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“

Medveď: „Je to pravda.“
Vlk: „Aj ja som na tom zozname?“
Medveď: „Áno.“
Nasledujúci deň je vlk zjedený.

  • Tretí deň sa za medveďom vyberie zajac a pýta sa: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“

Medveď: „Áno.“
Zajac: „Aj ja som na tom zozname?“
Medveď: „Áno.“
Zajac: „Môžeš ma z neho vymazať?“
Medveď: „Jasné, žiaden problém.“