Dlhujete Dôvere? A čo ak náhodou nie?

Dlhujete Dôvere? A čo ak náhodou nie?

Hospodárske noviny vyšli dnes na prvej strane s titulkom hlavného článku: „Dlhujete Dôvere? Hrozí vám exekútor.“ Moja čerstvá skúsenosť s Dôverou vraví, že ak Dôvera aj tvrdí, že jej dlhujete, nemusí to byť pravda. A celú vec si pred zaplatením údajného dlhu najskôr overte a ak ste v práve, bráňte sa! Na vlastnej skúsenosti som sa tento týždeň presvedčil, že ten kvázi dlh môže byť z prsta vycucaný, proste – je neopodstatnený, neexistuje. Kým to však človek dokáže, má pokazený minimálne jeden večer a môže mať pocit, že ho porazí.

List z Dôvery ma prekvapil v stredu tento týždeň. Vlastne – nepísala Dôvera, ale spoločnosť General Factoring, zaoberajúca sa aj nákupom a predajom pohľadávok.
Už na obálke som bol pekne upozornený, že ide o „výzvu na zaplatenie“. A vo vnútri obálky zloženka, na sumu 258,85 eur. Vraj – „dlžná suma predstavuje váš záväzok voči spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., z titulu nezaplatenia poistného na verejné zdravotné poistenie za obdobie 200612.“ Vzadu v poučení stálo jasne uvedené, že „v prípade, že dlžnú sumu neuhradíte v zmysle tejto výzvy do 10-tich dní odo dňa doručenia výzvy, navrhneme spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., vymáhanie pohľadávky v zmysle právnych predpisov.“ To znamená asi exekútor, ako to Dôvera avizuje v dnešných Hospodárskych novinách.

Po prvom šoku som sa nakoniec s pokorou najskôr rozhodol kontaktovať účtovníčku, ktorá mi už roky robí účtovníctvo a robila aj predmetné ročné zúčtovanie a skontroloval som fascikle s účtovníctvom za rok 2006, rovnako aj platby cez internet banking. Bol som si síce na 99% istý, že mám všetko v poriadku v príslušných platbách. Ale – aj keď mi (a to je ďalšia pozoruhodnosť) za tie tri – štyri roky z mojej zdravotnej poisťovne neprišla ani jedna jediná upomienka či upozornenie na uvedenú chýbajúcu platbu(!), radšej som si to chcel overiť, človek je tvor omylný, mohol som zabudnúť. Kontrola ukázala, že som sa nemýlil, ročné zúčtovanie za daný rok som aj podal (27.6.2007), aj zaplatil (4.8.2007). Čo ma ale zarazilo, suma, ktorú som zaplatil ako nedoplatok za rok 2006, bola omnoho väčšia ako údajný dlh – v starej mene to bolo 26 293 Sk. Ako ale potom došli na tých 258 a niečo eur? Záhada veľká – preveľká…

Keďže k listu od General Factoring a následnému (neplánovanému) overovaniu faktov som sa dostal až v stredu podvečer, moju istú (myslím, že pochopiteľnú) zlosť a krivdu som si mohol vybiť len na ľuďoch z Infolinky, tak Dôvery, ako aj General Factoring. Iróniou bola, že v GF mi to zdvihla slečna/pani Bednárová. Bola príjemná, o to pokoj. Ale dokopy mi nič nepovedala. Vraj mi verí, ale oni vraj dostávajú údaje z Dôvery a tie neskúmajú. To znamená, že o tom, či mám pravdu alebo dlh existuje, musí rozhodnúť Dôvera. Len upozornila, že už ma evidujú v nejakých ich zoznamoch neplatičov. Výborne (myslím ironicky:-).

Do Dôvery som volal následne. Na infolinke boli tiež príjemné dámy, k ich komunikácii nemám pripomienku, bolo cítiť, že sú vyškolené. Ale tiež sme sa na úvod k nijakej pre mňa dobrej informácii nedopracovali. Že vraj aj upomienky mi museli chodiť predtým. Na výzvu, že teda ak chodili, že musia byť niekde v systéme a teda že chcem nech mi do mailu tie fotokópie údajných upomienok hodia, som sa o pár minút dozvedel, že systém na mňa žiadne upomienky neeviduje. Vida.

A tak sme chvíľku pokračovali a pátrali, kde je pes zakopaný. Ja na to, že to, čo mi vyčítajú, mám zaplatené. Oni – že keď mi spoločnosť GF poslala upomienku, tak dostala od poisťovne predmetné podklady a to asi zaplatené nemám. Hovorím – ale ja som za ten rok vo vyúčtovaní zaplatil sumu rádovo trikrát väčšiu. Tú sumu nakoniec v systéme našli. Potom ale mali problém, prečo chcú potom odo mňa „len“ 258,85 eur. Ja na to – a neposunieme logiku tohto zamotaného prípadu, a síce že môže ísť o túto sumu, ale o iného Bednára či iného človeka? Vraj – to asi nie.

Keďže už bolo takmer 9 hodín večer a by som už aj ten platobný príkaz od hladu zjedol, telefonáty som ukončil, pričom na záver mi bolo poradené, aby som poslal na rôzne mailové adresy do Dôvery aj do General Factoring fotokópiu tej výzvy na zaplatenie a fotokópiu potvrdenia o zaplatení ročného zúčtovania za rok 2006. Že sa mi na druhý deň ráno ozvú.

Ozvali sa s tým, že ma chcú upokojiť a celú vec posúvajú na kontrolu. Hovorím – úprimne, ja som počítal, že ma upokojíte tým, že mi potvrdíte, že je to v poriadku a všetko mám zaplatené. Všetky potrebné doklady vyvracajúce nelegitímnosť vašej pohľadávky ste predsa odo mňa dostali, aj som vám všetko vysvetlil do telefónu. Čo potrebujete ešte kontrolovať? Nuž, niečo asi kontrolovali. O jednej poobede som dostal ďalší telefonát, že všetko je v poriadku a že všetko s General Factoring urovnajú a tí ma aj vymažú zo zoznamu dlžníkov. Aj také tiché ústne ospravedlnenie zaznelo, vraj problém vznikol v preklápaní údajov (či niečo také spomenula pracovníčka Dôvery).

Myslel som si, že tým sa celý problém uzavrel. Ale po tom, ako som si prečítal v HN inkriminovaný článok, že Dôvera hľadá exekútora a bude mu posúvať dlžníkov, mi nedalo a ešte raz som zavolal tak do Dôvery, ako aj do General Factoring. Aby na mňa náhodou nezabudli a neposunuli ma tak exekútorovi. Bol som ale trošku nemilo prekvapený – nie ani tak z toho, že Dôvera ešte nikoho v GF aspoň telefonicky neupovedomila, že tento údajný dlžník (moja maličkosť) dlžníkom nie je. Ale z toho, že v GF mali, zaujímavé je že priamo ten človek ktorému som sa dovolal, v rukách dokument vychádzajúci z môjho ročného zúčtovania ZP za rok 2006, podľa ktorého som mal zaplatiť za rok 2006 nedoplatok zhruba vo výške 1200 eur. Keďže som zaplatil menej, im teda vychádzalo naďalej, že som dlžník. Ale ten údaj bol nepravdivý, to, čo som zaplatil, bol môj nedoplatok, ktorý poisťovňa odo mňa dostala, to druhé číslo moje určite nebolo! Infarkt po druhé…

Príjemný pán v GF sa ma pýtal – a kedy vám Dôvera povedala opak, že dlh nemáte? Hovorím- včera. On – ale podľa tohto dokumentu im dlžíte. Ja – ale tento dokument je asi falošný či čo, veď moje ročné zúčtovanie je na úplne inú sumu. A volám na základe dnešného článku v HN, aby som si overil, že mám všetko v poriadku, nie aby som bol poslaný exekútorovi. On – pošlete nám to do mailu prosím, potvrdenie o odoslaní ročného zúčtovania za daný rok? Ja – iste. A tak som zase posielal, ešte raz do GF, ale potom na vyžiadanie inej slečny z Infolinky aj do Dôvery. Aj so žiadosťou, že žiadam o písomné potvrdenie, že voči Dôvere nemám žiadne záväzky. Dôveruj, ale pýtaj si aj potvrdenie…

Dnes popoludní som sa v telefonickom rozhovore dozvedel, že definitívne dlh nemám žiadny a už mi z Dôvery píšu aj ospravedlnenie. Poslali mi ho mailom. Citujem z neho najdôležitejšiu časť: „Na základe prešetrenia Vášho podania sme zistili, že nedoplatok od Vás vymáhame neoprávnene. Nedoplatok z ročného zúčtovania 2006 bol zaplatený v správnej výške a včas. Chyba sa stala pri migrácii dát z nášho predchádzajúceho informačného systému. Bezodkladne sme však urobili kroky v našich interných postupoch, aby sa podobné nedorozumenie v budúcnosti neopakovalo. Samozrejme, so vzniknutou situáciou oboznámime aj spoločnosť General factoring, a. s.“

Beriem. Ale napriek tomu som sa rozhodol podeliť o túto skúsenosť aj na blogu. Preto, aby som ľudí – poistencov zdravotných poisťovní (takýto problém sa môže vyskytnúť u poistencov každej poisťovne, nielen Dôvery), upozornil, aby si kontrolovali svoje platby a mali v nich poriadok a takisto aby neplatili svoje údajné pohľadávky bez toho, že si skontrolujú, či je tá pohľadávka reálna, opodstatnená. Koľko ľudí by po takejto výzve okamžite išlo platiť? A čo ak by som v účtovníctve nenašiel potvrdenie, že daná platba odišla a nevedel tak zdokladovať, že som v práve?

Milá Dôvera, na záver trochu osobne. Po viac ako 10 rokoch čo som Tvojím klientom, je toto moja prvá nepríjemná skúsenosť s Tebou. Budem úprimný, moja dôvera k Tebe je trochu naštrbená. Myslím si, že by si nemala so svojimi klientmi len tak zametať a bez upomienok posúvať dlhy hneď ďalej. Nie každý dlh je dlhom. A aj keď niekto niekedy nezaplatil, nemusí byť hneď vyvrheľ. Ľudia môžu byť dlhšie odcestovaní, môžu platbu prehliadnuť, môžu sa pomýliť v sume. Jednoducho, myslím si, že slušné je najskôr na problém upozorniť.

Mňa dokázanie, že Ti nič nedlžím, stálo trochu nervov a dosť šedivých vlasov. Ale ešte Ti šancu dám, po prvom probléme mosty nepálim. A ako som už spomenul, beriem aj príjemné vystupovanie Tvojich zamestnancov a to ospravedlnenie. Nabudúce ale prosím dvakrát meraj a raz posielaj výzvy na zaplatenie. Nie všetci sú takí tolerantní a trpezliví ako ja…